KOERU MUUSIKAKOOL
Paide tee 18 Koeru alevik Järva vald Järvamaa 73001
Tel: 38 48 648 e-post: koerumuusikakool@gmail.com

Koeru muusikakool on noor muusikaõpet andev õppeasutus, mis kasvas välja 1999 – 2003. aastatel Koeru keskkooli juures tegutsenud muusikaklassist. Muusikaklassis õpiti klaverit, viiulit, akordionit, süntesaatorit, saksofoni, klarnetit, plokkflööti ja anti ka noodiõpetust ehk solfedžot. Õpilasi juhendas 3 õpetajat. Vastavalt võimalustele tegutses rahvamuusikaorkester ning anti kontserte Koerus ja Koeru vallas.

Aasta aastalt kasvas laste arv muusikaklassis suuremaks ja 30. aprillil 2003. aastal loodi Koeru Muusikakool. Kõik muusikaklassis õppinud õpilased viidi automaatselt üle Koeru Muusikakooli nimekirja. Kevadel toimus esimene uute õpilastevastuvõtt ja 1. septembril 2003. aasta sügisel alustas Koeru muusikakool muusika alushariduse andmisega. Koeru muusikakool asub Koerus Aruküla mõisahoones.

Muusikakooli esimesel 2003/2004 õppeaastal võeti muusikakooli vastu 10 õpilast. Koos oli 5 klassikomplekti 38 õpilasega Koerust ja Koeru lähiümbrusest ning neid õpetas 6 õpetajat. Õpetust alustati seitsmel erialal: klaver, akordion, süntesaator, viiul, flööt, klarnet ja saksofon. Pilliõpingute juurde kuulusid ka solfedžo ja muusikaloo tunnid. Juba esimesel tegutsemisaastal osaleti vabariiklikel konkurssidel, kus saavutati häid tulemusi akordioniõpilaste hulgas ja esineti tublilt ka keelpilliõpilaste konkursil. III klassi akordioni õpilane jõudis edukalt välja lõppvooru, mis andis kinnitust õigest suunast pilli õpetamisel.

2004/2005 õppeaastal võeti muusikakooli vastu 18 õpilast. Hetkel on see vastuvõetud õpilaste rekordarv Koeru muusikakoolis. Kokku oli nimekirjas juba 51 õpilast. Huvi pilli õppimise vastu oli tõusnud märgatavalt ja avati 3 uut eriala: kitarri, löökpillide ja laulu erialad. Tööle asus veel 5 uut õpetajat. Pillide mitmekesine valik andis võimaluse koostada erinevaid ansableid muutes huvitavamaks ka õppimise. Jätkuvalt osaleti ja tutvustati Koeru muusikakooli olemasolu erinevatel kontsertidel ja konkurssidel.

Aasta aastalt on Koeru muusikakoolis pillide õppimise populaarsus kasvanud. Peale Koeru noorte leidsid tee Koeru muusikakooli ka naabervaldade Peerti, Järva-Jaani ja Rakke õpilased. 2006/2007 õppeaastal küündis õpilaste arv 65-ni, mis on tänini kooli rekord.

2007/2008 õppeaasta Koeru muusikakoolis läheb ajalukku kui konkurssidel väga suure osavõtjate arvuga aasta. Märkimist väärib tõisasi, et 51-st kooli õpilasest 10 osales vabariiklike konkursside eelvoorudes. Esmakordselt osaleti kitarri- ja löökpilliõpilaste konkurssidel. Väikese pausi järel osales taas üks õpilane viiuliõpilaste konkursil. Suurenes osalemine akordioniõpilaste konkursil, kus taas jõuti finaali esikolmikusse. Suur osavõtt oli ka erinevatest laagritest, kust noored pilliõppijad said uusi kogemusi ja tarkusi.

Koeru muusikakoolis on hetkel võimalik õppida kümnel erialal: klaver, akordion, viiul, kitarr, flööt, klarnet, saksofon, trompet, löökpillid ja laul. Õppimisvõimalused on paindlikud ja pillimängu huvi parandamiseks on loodud paremad tingimused koos musitseerimiseks. 2008. aastal loodi Koeru – Järva-Jaani Pasunakoor, kus noortel pillimängijatel on võimalus oma oskused proovile panna. Pasunakooriga käiakse esinemas mitmel pool üle vabariigi. See avardab noorte silmaringi ja on üheks meeldivaks vaba aja veetmise võimalustest.

Viie aasta jooksul on Koeru muusikakoolil saanud traditsiooniks pidada 3 suuremat kontserti: jõulukontsert, muusikakooli aastapäeva kontsert ja kevadkontsert. Iga kontsert on oma näo ja ülesehitusega, mis pakub erinevaid muusikapalasid ja koosseise kuulajale.

Hetkel töötab Koeru muusikakoolis direktor ja 10 õpetajat. Õpetajad on oma ala profesionaalid ja käivad Koeru Eestimaa erinevates paikadest. Kahjuks mujalt käimine toob tihti kaasa töö lõppemise Koerus ja seetõttu on nii mõnedki õpetajad tihedalt vahetunud. Loodetavasti mõjub uute õpetajate lisandumine õppetööse ainult positiivselt ja parandab veelgi õppimise kvaliteeti.

Koeru muusikakool on oma tegevusega muutnud Koeru valla kultuurielu mitmekesisemaks ja andnud võimaluse noortel tegeleda muusikaga. Jätkuvalt tutvustame muusikakooli õppimise võimalusi naabervaldades ja pakume kontserdielamusi igale soovijale.