Teated Kool Uudised   Ajalugu   Õpetajad   Sisseastujale Põhimäärus   Koolivaheajad   Õppetasud   Tööplaan   Õppekavad Toimingupiirang
 
 
Õpilaskoha arvestuslik maksumus
20.04.16 11:11

Koeru Vallavalitse Korraldus - õpilaskoha arvestusliku maksumuse kohta kuus

Koeru Muusikakooli tasulise teenuse ja tasulise teenuse hinna kinnitamine
13.09.16 09:01

Koeru Vallavalitsuse korraldus 24.08.2016 nr 211