Teated Kool Uudised   Ajalugu   Õpetajad   Sisseastujale Põhimäärus   Koolivaheajad   Õppetasud   Tööplaan   Õppekavad Toimingupiirang
 
 

KOERU MUUSIKAKOOL

Paide tee 18

Koeru alevik

Järva vald

Järvamaa 73001

e-post: koerumuusikakool@gmail.com