Teated Kool Uudised   Ajalugu   Õpetajad   Sisseastujale Põhimäärus   Koolivaheajad   Õppetasud   Tööplaan   Õppekavad Toimingupiirang
 
 

Õppetasu

Järva vallas elavatele õpilastele
ettevalmistusklassis      11 eurot kuus
1.-7. klassis                 25 eurot kuus
lisa aastal                    25 eurot kuus


Väike-Maarja valla õpilased        25 eurot kuus

 

Järva Vallavolikogu määrus 25. jaanuar 2018 nr.2

 

Alates 2016/2017 õppeaastast osutab Koeru Muusikakool tasulise teenusena õppekavavälist muusikaõpet.
Hind ühe akadeemilise (45 minutit) individuaaltunni eest on 13 eurot (Koeru Vallavalitsuse korraldus 24.08.2016 nr 211). Soovi korral võtta kooliga ühendust ja esitada avaldus vabas vormis, kuhu lisada elukoha andmed, isikukood ja kontaktandmed.

info: koerumuusikakool@gmail.com, tel. 56 630 933

Koeru vallavalitsuse korraldus 211