Teated Kool Uudised   Ajalugu   Õpetajad   Sisseastujale Põhimäärus   Koolivaheajad   Õppetasud   Tööplaan   Õppekavad Toimingupiirang
 
 

2018/2019. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:


I vaheaeg      22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a;
II vaheaeg     24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a;
III vaheaeg    25. veebruar 2019.a kuni 3. märts 2019. a;
IV vaheaeg    22. aprill 2019. a kuni 28. aprill 2019. a;
V vaheaeg     12. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a.