Kool Uudised   Ajalugu   Õpetajad   Sisseastujale Kontserdid Põhimäärus   Koolivaheajad   Õppetasud   Tööplaan   Õppekavad
 
 

KOERU MUUSIKAKOOL

Paide tee 18

Koeru alevik

Järvamaa 73001

e-post: koerumuusikakool@gmail.com

 

EENet